КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 1 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА...

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ВИСОКОЕФЕКТИВНАТА...

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 г.

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЦЕНТРАЛИ С ВИСОКОЕФЕКТИВНО...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „НЯМА ДА ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ...

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ВИСОКОЕФЕКТИВНАТА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК