Кариера

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността изпълнител-хигиенист по ПМС №66/1996 г.