Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИТЕ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2024 г.


13.06.2024

Доц. Иван Иванов: Предвижданото средно увеличение на цената на електроенергията от 1,39 % е най-ниското през последните 10 години и е значително по-малко от годишната инфлация в страната

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г.  В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. От всички поканени заинтересовани страни - държавни органи, енергийни дружества, браншови организации и др. в общественото обсъждане участва единствено Ясен Цветанов, гражданин.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, в проекта на решението се предлага средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер на 1,39 %.

За клиентите на „Електрохолд“  е предвидено увеличение на крайната цена с 2,74 %, на ЕВН – с 1,46 %, а за клиентите на „Енерго Про“ цената намалява с 0,90 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. С определянето им за една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства.

На общественото обсъждане гражданинът Цветанов посочи, че е недопустимо с повишение на цените на електроенергията да се запълва финансовия недостиг във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Пламен Младеновски посочи, че в проекта за ценово решение на КЕВР недостигът на средства във Фонда не е отразен, защото този дефицит ще се покрие чрез решение на Министерския съвет. „Позицията на Комисията винаги е била, че тези средства трябва да се възстановят именно от държавния бюджет, тъй като големият натрупан излишък на ФСЕС в размер на около 1,3 млрд. лв. беше иззет преди две години за предоставяне от правителството на  компенсации за високите цени на електроенергията. Затова дефицитът във Фонда по никакъв начин не влияе върху цените на електрическата енергия“, заяви Пламен Младеновски.

Председателят на  КЕВР доц. Иван Иванов заяви пред медиите, че в ценовите си решения Комисията се придържа към обявеното минимално повишение на цената на електроенергията и съществено понижение на цената на топлинната енергия. „Българските потребители трябва да бъдат спокойни, независимо че през последно време се наблюдава известна динамика на международните цени на електроенергията и на природния газ. Тази динамика обаче може да доведе както до известно повишаване, така и до поевтиняване. При всички положения отклоненията в цените на електрическата и топлинната енергия ще бъдат напълно приемливи“, подчерта той. Според него средното поскъпване за страната на електроенергията за битовите потребители ще бъде в рамките на 1,39 процента, като за трите електроразпределителни дружества ще варира съобразно броя на потребителите, мрежите  и други фактори.

„Никога досега, откакто заемам поста председател на регулатора, повишението на цената на електроенергията за битовите потребители не е било в толкова нисък размер - през миналата година то беше 4,7%, а през 2022 г. - 4,3%. Важно е да се подчертае, че предвижданото сега увеличение е значително по-малко от индекса на годишната инфлация. По този начин нашите решения за цената на електрическата и на топлинната енергия са реални антиинфлационни фактори, които подпомагат България в нейния път за влизане в еврозоната", заяви категорично доц. Иван Иванов.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното ценово решение на 30.06.2024 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на институциите, общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.