Бюджет

Програмен формат на бюджета  на КЕВР за 2023 г.

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2023 г. /Обн., ДВ, бр. 66 от 01.08.2022 г./

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  КЕВР  към 30.06.2023г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  КЕВР  към 31.03.2023г.

Отчет към 31.12.2022 г. по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  КЕВР  към 30.09.2022г.

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2022 г. /Обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г./

Програмен формат на бюджета на КЕВР за 2022 г.

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2021 г. /Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г./

Програмен формат на бюджета на КЕВР за 2021 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на КЕВР за 2021 г.

Програмен формат на бюджета на КЕВР за 2020 г.

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г. /Обн., ДВ, брой 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г./

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на КЕВР

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2019 г. /Обн., ДВ, извънреден брой 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г./

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2018 г. /Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г./

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2017 г. /Обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г./

Отчет по бюджетни програми

Отчет  по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма към 30.06.2023 г.

Отчет по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма към 31.12.2022 г.

Отчет  по Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и В и К сектора" на КЕВР към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и В и К сектора" на КЕВР към 31.03.2022 г.

Отчет по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" на  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма, към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на КЕВР, към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" на КЕВР, към 30.09.2021 г.

Отчет по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ с информация за приходите, разходите, показателите за изпълнение по бюджетната програма, към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на КЕВР, към 30.06.2021 г.

Отчет  за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" на КЕВР, към 31.03.2021 г.

Отчет по бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" на  Комисия за енергийно и водно регулиране, към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, към 30.09.2020 г.

Отчет по бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  Комисия за енергийно и водно регулиране,  към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КЕВР, към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КЕВР, към 31.03.2020 г.