Контакти

Адрес
гр. София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

Работно време с граждани от 9:00 до 17:30 часа

Консултации по жалби
Електроенергетика и Топлоенергетика – тел.: 02 9359 726
Природен газ – тел.: 02 9359 744
В и К услуги – тел.: 02 9359 632

Може да изпращате Вашите писмени жалби на следния адрес: dker@dker.bg

Справки относно лицензиране
Електроенергетика – тел.: 02 9359 733
Топлоенергетика – тел.: 02 9359 650
Природен газ – тел.: 02 9359 634

Справки относно ВиК услуги – тел.: 02 9359 758

Деловодство – тел.: 02 9359 628
факс: 02 988 8782
e-mail: dker@dker.bg

Представителите на медиите могат да отнасят своите въпроси по актуални теми от дейността на КЕВР на следния адрес: gspasov@dker.bg, тел.: 02 9359 698