Контакти

Адрес
гр. София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

Работно време с граждани от 9:00 до 17:30 часа

Консултации по жалби
Електроенергетика и топлоенергетика – тел.: 02 9359 726
Природен газ – тел.: 02 9359 744
В и К услуги – тел.: 02 9359 632

Може да изпращате Вашите писмени жалби на следните имейли, специализирани по сектори:

Jalbi_elektro_toplo@dker.bg за електроенергетика и топлоенергетика

Jalbi_gas@dker.bg за природен газ

Jalbi_vik@dker.bg за В и К услуги

 

Справки относно лицензиране

Електроенергетика – тел.: 02 9359 733
Топлоенергетика – тел.: 02 9359 650
Природен газ – тел.: 02 9359 634

Справки относно ВиК услуги – тел.: 02 9359 758

Деловодство – тел.: 02 9359 628
факс: 02 988 8782
e-mail: dker@dker.bg

Представителите на медиите могат да отнасят своите въпроси по актуални теми от дейността на КЕВР на следния адрес: gspasov@dker.bg, тел.: 02 9359 698

С цел осигуряване на надлежно и ефективно взаимодействие между гражданите/бизнеса и администрацията на КЕВР, се препоръчва използването на следните платформи за изпращане по електронен път на документи, при спазване на определени изисквания, свързани с електронна идентификация и полагане на квалифициран електронен подпис:

– Единен портал за електронни административни услуги на КЕВР – http://portal.dker.bg;
– Системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg;
– Системата за електронни форми – https://eforms.egov.bg.

Канал за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения