Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


04.07.2024

Покана за обществено обсъждане със заинтересованите лица на Десетгодишен план
за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024 – 2033 г.

На 10.07.2024 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица - настоящи или бъдещи ползватели на мрежата на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024 – 2033 г.

На страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет – www.dker.bg, са публикувани доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024 – 2033 г., приети на закрито заседание с решение на Комисията по Протокол № 195 от 04.07.2024 г., т. 1.

На основание чл. 50 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и чл. 14 от Закона за енергетиката, Комисията ще проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024 – 2033 г. на 10.07.2024 г. от 10:05 ч. в залата на IV етаж в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, гр. София. Упълномощените лица, които ще представляват заинтересованите страни в общественото обсъждане, следва да представят пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 195 от 04.07.2024 г., т. 1, е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype.

За виртуално участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  - Да регистрирате профил в Skype;
  - Да добавите (след като регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  - Да изпратите съобщение в програмата Skype от името на организацията в срок до 16:00 часа на 09.07.2024г., с което да заявите по този начин участие в общественото обсъждане изпълнителния директор/управител или на упълномощено от него лице, както и да посочите телефон за връзка с Вас. В случай че се участва в общественото обсъждане чрез упълномощен представител в съобщението следва да прикачите пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 10.07.2024 г. от 10:05 ч. По време на общественото обсъждане служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в общественото обсъждане само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на общественото обсъждане, което се излъчва онлайн, и изготвянето на протокола от него.

Информираме Ви, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ - https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът и Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024 – 2033 г. са публикувани на интернет страницата на КЕВР.