Решения за 2008 год

ДКЕВР задължи "ЧЕЗ Разпределение България" АД в срок до31.01.2009 г. да започне поетапно въвеждане наежемесечно отчитане. - 41.29KB

ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността посектори. - 43.51KB

Решение на ДКЕВР № Ц-080 от 23.12.2008 г. заутвърждаване пределни цени на топлинната енергия иопределяне преференциални цени на електрическатаенергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.01.2009г. - 174.68KB

Решение на ДКЕВР № Ц-079 от 23.12.2008 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за I-тотримесечие, считано от 01.01.2009 г. - 199.28KB

Решение на ДКЕВР № Ц-078 от22.12.2008 г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Софийска вода" АД, гр.София, считано от 01.01.2009 г. - 301.47KB

Решение на ДКЕВР № Ц-076 от18.12.2008 г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр.Кюстендил. - 227.05KB

Решение на ДКЕВР № Ц-075 от18.12.2008 г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяванеи канализация – в ликвидация"ЕООД, гр. Пазарджик. - 200.53KB

Решение на ДКЕВР № ТР-003 от 08.12. 2008 г. заопределяне базови годишни размери на технологичнитеразходи при разпределение на електрическа енергия. - 144.17KB

Извлечение от протокол №169 от 03.11.2008 г. относноопределяне на единен подход при прилагане цените заприсъединяване на потребители къмелектроразпределителните мрежи. - 90.93KB

Протоколно решение на ДКЕВР № 157 от 13.10.2008 г. запреустановяване на тримесечното отчитане наелектрическата енергия. - 96.42KB

Извлечение от Протокол № 155/ 06.10. 2008 г. относноцени на услуги, свързани с лицензионната дейност наелектроразпределителните дружества и крайнитеснабдители. - 230.69KB

Решение на ДКЕВР № Ц-067 от 25.08.2008 г. заутвърждаване на пределни цени на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на„Топлофикация Казанлък” АД. - 181.15KB

Решение на ДКЕВР № Ц-066 от 25.08.2008 г. заутвърждаване на пределни цени на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на „АЛТ КО” АД,считано от 01.09.2008 г. - 153.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-065 от 25.08.2008 г. заутвърждаване на пределни цени на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на „“В§ВГДОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ” ООД, считано от 01.09.2008 г. - 202.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-069 от 30.09.2008 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД заIV-то тримесечие, считано от 01.10.2008 г. - 202.39KB

Решение на ДКЕВР № Ц-024 от 04.08.2008 г. заутвърждаване на пределни цени на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на „ЛукойлЕнергия и Газ България” ЕООД, гр. Бургас, считано от01.09.2008 г. - 165.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-025 от 04.08.2008 г. заутвърждаване на пределна цена на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на „Юлико-Евротрейд”ЕООД, считано от 01.09.2008 г. - 156.91KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 064 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Стара Загора - 120.61KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 063 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Ямбол - 118.25KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 062 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД,гр. Търговище - 159.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 061 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Сливен - 147.1KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 060 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"Бяла" ЕООД, гр. Севлиево - 117.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 059 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"Водоснабдяване - с. Раковски" ООД, с. Раковски - 115.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 058 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВКТВ " ЕООД, гр. Ракитово - 116.17KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 057 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ООД, гр. Плевен - 116.72KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 056 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Пазарджик в ликвидация - 117.15KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 055 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Монтана - 119.97KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 054 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"АД, гр. Ловеч - 115.69KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 053 от 30.07.2008 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Аспарухов Вал "ЕООД, гр.Кнежа - 116.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 051 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К " ООД, гр.Враца - 118.74KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 050 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВКТВ " ЕООД, гр.Велинград - 117.16KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 049 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К Йовковци" ООД, гр.Велико Търново - 118.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 048 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕООД, гр. Благоевград - 142.16KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 047 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К-Берковица" ЕООД, гр. Берковица - 116.18KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 046 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Шумен - 118.12KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 045 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕООД, гр. Хасково - 117.3KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 044 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕООД, гр.София - 142.03KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 043 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕООД, гр.Смолян - 119.08KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 042 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Силистра - 115.7KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 041 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Свищов - 115.36KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 040 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Русе - 115.97KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 039 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"Водоснабдяване Дунав"ЕООД, гр. Разград - 118.28KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 038 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Пловдив - 117.65KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 037 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Перник - 115.36KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 036 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр. Кърджали - 118.19KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 035 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД,гр. Исперих - 115.61KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 034 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕООД, гр.Добрич - 118.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 033 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ООД, гр.Димитровград - 115.84KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 032 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ООД, гр. Габрово - 117.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 031 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" ЕООД, гр. Видин - 117.65KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 030 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К " ООД, гр.Варна - 120.63KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 029 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К"ЕАД, гр.Бургас - 120.14KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 028 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"УВЕКС" ЕООД,гр. Сандански - 207.94KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 027 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К-Бебреш " ЕООД, гр.Ботевград - 118.03KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 026 от 30.07.2008 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"В и К" Стенето ЕООД, гр. Троян - 118.04KB

Мотиви към решение № Ц –021/26.06.2008 г. на ДКЕВР зацени на електрическата енергия от 01.07.2008 г. - 361.96KB

Решение на ДКЕВР № Ц-021 от 26.06.2008 г. заутвърждаване на цените на електрическата енергия,считано от 01.07.2008 г. - 139.39KB

Решение на ДКЕВР № Ц-022 от 26.06.2008 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД заIII-то тримесечие, считано от 01.07.2008 г. - 193.89KB

Решение на ДКЕВР № Ц-020 от 26.06.2008 г. заутвърждаване пределни цени на топлинната енергия иопределяне преференциални цени на електрическатаенергия, произведена по комбиниран начин, за вторияценови период от тригодишния регулаторен период,определен с решение № Ц-067/13.07.2007 г., считано от01.07.2008 г. - 516KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-016 от 23.06.2008 г. за допълнениена решение № ТЕ-015 от 09.06.2008 г. за определяне наразполагаемостта за производство на електрическаенергия, считано от 01.07.2008 г. - 185.9KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-015 от 09.06.2008 г. за определянена разполагаемостта за производство на електрическаенергия в съответствие с която, считано от 01.07.2008г., производителите са длъжни да сключват сделки порегулирани цени с обществения доставчик през вторатаполовина на 2008 г. - 209.47KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.05.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на"Верила сървисис" АД – гр.София. - 188.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 26.05.2008 г. за прилаганеот "Софийска вода" АД на утвърдените цени на В и Куслугите в съответствие с т. ІІІ от решение №Ц-053/23.04.2007 г. Решението влиза в сила от 01.06.2008г., на основание представен на 30.05.2008 г. банковдокумент за превеждане на втория транш по договора закредит с ЕБВР. - 171.54KB

Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 31.03.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД – гр. Пазарджик. - 559.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц-010 от 24.03.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на“Тузлушка гора” ЕООД - гр. Антоново - 227.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц-007 от 28.02.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на“Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Смолян. - 166.85KB

Решение на ДКЕВР № Ц-008 от 28.02.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Петрич. - 166.3KB

Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 21.04.2008 г. за изменениена цени на водоснабдителни и канализационни услуги,подадено от “Водоснабдяване и канализация” АД - гр.Ловеч. - 164.02KB

Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 21.04.2008 г. заутвърждаване на цени на водоснабдителни услуги на"ЕКОПРОЕКТ-С" ООД – гр. Русе. - 212.6KB

Решение на ДКЕВР № П-1 от 24.03.2008 г. за приемане наизменение и допълнение на Правила за търговия селектрическа енергия.  - 153.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц-013 от 31.03.2008 г. заутвърждаване на преференциална цена на електрическаенергия, произведена по комбиниран начин на „АКТИВ КО”ООД, считано от 01.04.2008 г. - 121.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-015 от 31.03.2008 г. заутвърждаване цени на електрическа енергия произведена отВЕИ, считано от 01.04.2008 г. - 192.35KB

Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 27.03.2008 г. утвърждаванецени на "Ситигаз България"АД, считано от 01.04.2008 г. - 240.51KB

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 27.03.2008 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД,считано от 01.04.2008 г. - 249.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц-009 от 10.03.2008 г. за отказ заизменение на утвърдените цени на “Топлофикация Русе” ЕАД. - 137.58KB

Решение на ДКЕВР № Ц-006 от 11.02.2008 г. за изменениена еднокомпонентната цена на топлинна енергия на „ТЕЦСвилоза” АД. - 119.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц-005 от 11.02.2008 г. за отказ за изменениена преференциална цена на електрическа енергия иеднокомпонентна цена на топлинна енергия на “Биовет” АД. - 138.02KB

Решение на ДКЕВР № Ц-004 от 11.02.2008 г. заутвърждаване на пределна еднокомпонентна цена натоплинна енергия на “БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД. - 184.84KB

Решение на ДКЕВР № Р-074 от 11.02.2008 г. за изключение от прилагането на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и чл. 172 от ЗЕ по отношение на българската отсечка на газопровода „Набуко”. - 210.51KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 052 от 30.07.2008 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Златни Пясъци - 115.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц-003 от 28.01.2008 г. за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин на ЧЗП “Румяна Иванова Величкова” - 141.52KB

Решение на ДКЕВР № Ц-002 от 28.01.2008 г. за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин на “Димитър Маджаров-2” ЕООД - 147.06KB

Решение на ДКЕР № Ц-001 от 14.01.2008 г. за изменение на утвърдената на „ТЕЦ Варна” ЕАД цена за разполагаема мощност - 126.06KB