Решения за 2002 год

Решение на ДКЕР №Ц-057/20.12.2002 г. заутвърждаване цена на електрическата енергия, произведенаот ВЕЦ в Каскада "Санданска Бистрица" и от ВЕЦ в Каскада"Копринка" - 134.21KB

Решение на ДКЕР №Ц-056/17.12.2002 г. за цената на електрическата енергия,произведена от ВЕЦ в Каскада "Пиринска Бистрица" - 140.71KB

Решение на ДКЕР №ТЕ-001/17.12.2002 г. за мощността и количествотоелектрическа енергия, които всеки независимпроизводител, може да договаря с привилегированитепотребители през 2003 г. - 145.62KB

Решение на ДКЕР №Ц-052/17.12.2002 г. за запазване на цените на природниягаз - 130.85KB

Решение на ДКЕР № Ц-040/1.10.2002 г. за цената на електрическата енергияизползвана за стопанска и обществена дейност отдържавните и общинските органи, от юридически ифизически лица през почивни и празнични дни - 132.69KB

Решение на ДКЕР №Ц-039/30.09.2002 г. за цената на електрическата енергия,използвана от общините за външно осветление на откритиплощи от техните територии - 132.71KB

Решение на ДКЕР №Ц-038/27.09.2002 г. за промяна цените на природния газ - 166.28KB

Решение на ДКЕР №Ц-036/30.07.2002 г. във връзка с ПМС № 164/26.07.2002 г. - 112.27KB

Решение на ДКЕР № Ц-029/28.06.2002 г. за цените на активнатаелектрическа енергия, използвана за битови нужди отнаселението - 141.23KB

Решение на ДКЕР №Ц-028/28.06.2002 г. – примерен тригодишен график заежегодно повишаване на средната продажна цена наелектрическата енергия за битови нужди - 126.28KB

Решение на ДКЕР №Ц-002/29.03.2002 г. - 229.1KB

Решение на ДКЕР от04.01.2002 г. за утвърждаване на цени на електрическатаенергия, на топлинната енергия и на природния газ - 93.23KB