Статистика
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.07.2023 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.06.2023 г.
 


 
 
 

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.10.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.10.2022 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.09.2022 г.

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за газова година 2021/2022.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.08.2022 г. 

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.07.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.06.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.05.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.04.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.03.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 28.02.2022 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.01.2022 г.

 
 

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.11.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.10.2021 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 30.09.2021 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.09.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.09.2021 г.

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за газова година 01.10.2020 – 30.09.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.08.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.07.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.06.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.05.2021 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.04.2021 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.03.2021 г.

Цена за съхранение на природен газ до 14.04.2021 г. – 2,49 лв./1000 м³/месец

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 28.02.2021 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.01.2021 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.01.2021 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.01.2021 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.12.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.11.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.10.2020 г.
 
Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за газова година 01.10.2019 – 30.09.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.09.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.08.2020 г.

 

 

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 30.06.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.05.2020 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчи до 30.04.2020 г. 

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.03.2020 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 29.02.2020 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 29.02.2020 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 29.02.2020 г.
 
Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.01.2020 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.01.2020 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик до 31.01.2020 г.
 
 
 
 
Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за газова година 2018/2019
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.09.2019 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2019 г.
 
Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мреж до 30.06.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.06.2019 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.06.2019 г.
 
Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.03.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.03.2019 г. 
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.03.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.12.2018 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.12.2018 г. 
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2018 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.09.2018 г.

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.06.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.06.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.03.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.03.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.01.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.01.2018 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.12.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2017 г.