Информационна система за В и К услуги

Годишен доклад за ВиК сектора за 2022 г., приет с решение на КЕВР по т. 7 от Протокол № 348 от 16.11.2023 г.

Доклад В-Дк-245 от 13.11.2023 г., приет с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 348 от 16.11.2023 г. за проверка на дейността на 24 ВиК оператори за 2022 г.

Становище на КЕВР по публикуван на 11.04.2023 г. проект на Закон за водоснабдяване и канализация, прието с решение по т. 1 от Протокол № 152 от 10.05.2023 г.

Становище по проект на Четвърто допълнително споразумение към Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, прието с решение по Протокол № 10 от 09.01.2023 г., по т. 1 на КЕВР

Становище на КЕВР по публикуван на 30.11.2022 г. проект на Закон за водоснабдяване и канализация, прието с решение по т. 1 от Протокол № 350 от 14.12.2022 г.

Годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г., приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 321 от 18.11.2022 г.

Доклад В-Дк-1172 от 07.11.2022 г., приет с решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г. за проверка на дейността на 38 ВиК оператори за 2021 г.

Годишен доклад за ВиК сектора за 2020 г., приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 215 от 30.09.2021 г.

Доклад В-Дк-255 от 30.08.2021 г., приет с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 181 от 02.09.2021 г. за проверка на дейността на 24 ВиК оператори за 2020 г.

Доклад В-Дк-254 от 30.08.2021 г., приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 181 от 02.09.2021 г. за проверка на дейността на 4 ВиК оператори за 2020 г.

Годишен доклад за ВиК сектора за 2019 г., приет с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 257 от 02.12.2020 г.

Доклад вх. № В-Дк-336 от 20.11.2020 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 12, за проверка на дейността на 10 ВиК оператори за 2019 г.

Доклад вх. № В-Дк-335 от 20.11.2020 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 11, за проверка на дейността на 24 ВиК оператори за 2019 г.

Годишен доклад за ВиК сектора за 2018 г., приет с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 238 от 23.12.2019 г.

Годишен доклад за ВиК сектора за 2017 г., приет с решение на КЕВР по т. 7 от Протокол № 244 от 13.12.2018 г., поправен с решение по т. 10 от Протокол № 230 от 18.12.2019 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2016 г.

Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за периода 2010-2016 г.

Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на водоснабдителните и канализационните услуги, приет с решение на КЕВР по т.3 от Протокол № 177/01.09.2016 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г., приет с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2012 г., приет с решение на ДКЕВР по т.3 от Протокол № 20/03.02.2014 г.

Сравнителна таблица за нарастване на цените на ВиК услугите и намаляване загубите на вода за регионалните ВиК оператори

Доклад за планови проверки за 2012 г.