Информационна система за В и К услуги

Годишен доклад за ВиК сектора за 2018 г., приет с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 238 от 23.12.2019 г.

Годишен доклад за ВиК сектора за 2017 г., приет с решение на КЕВР по т. 7 от Протокол № 244 от 13.12.2018 г., поправен с решение по т. 10 от Протокол № 230 от 18.12.2019 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2016 г.

Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за периода 2010-2016 г.

Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на водоснабдителните и канализационните услуги, приет с решение на КЕВР по т.3 от Протокол № 177/01.09.2016 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г., приет с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г.

Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2012 г., приет с решение на ДКЕВР по т.3 от Протокол № 20/03.02.2014 г.

Сравнителна таблица за нарастване на цените на ВиК услугите и намаляване загубите на вода за регионалните ВиК оператори

Доклад за планови проверки за 2012 г.