Цени

 

IПределни цени на топлинна енергия и преференциални цени на  електрическа енергия от комбинирано производство

Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност

 

II. Цени за присъединяване на нови потребители на топлинна енергия

Забележки:
1. В цените не е включен данък върху добавената стойност
2. Потребителите, означени със *, са диференцирани в зависимост от мощността на абонатната станция