Общи условия

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София

Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София АД на потребители в град София

Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” EАД на асоциация на клиенти в сграда-етажна собственост в град София

Общи условия за продажба на топлинна енергия от Топлофикация София АД на доставчик на топлинна енергия в сгради-етажна собственост в град София

Общи условия на договорите между „Топлофикация София” АД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД на потребители в град Пловдив, одобрени с Решение № ОУ-070/17.12.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Пловдив“ ЕАД на потребители за стопански нужди в град Пловдив, одобрени с Решение № ОУ 042/15.10.2007 г.  на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на “Топлофикация Русе” ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-05/16.07.2012 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди на потребители от системата на “Топлофикация Русе” ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-06/16.07.2012 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите между “Топлофикация Русе” ЕАД и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост, одобрени с Решение № ОУ-07/16.07.2012 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Перник” ЕАД на потребители в град Перник, одобрени с Решение № ОУ-011/14.04.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация - Перник” ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-012/14.04.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в град Плевен, одобрени с Решение № ОУ-067/03.12.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в град Плевен, одобрени с Решение № ОУ-068/03.12.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - Бургас“ ЕАД, на потребители в град Бургас, одобрени с Решение № ОУ-007/07.12.2009 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите между „Топлофикация - Бургас“ ЕАД и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост, одобрени с Решение № ОУ-065/19.11.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди от „Топлофикация Враца“ ЕАД на потребители в град Враца, одобрени с Решение № ОУ-004/07.01.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Габрово” ЕАД на потребители в град Габрово, одобрени с Решение № ОУ-017/28.07.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Сливен” ЕАД на потребители в град Сливен, одобрени с Решение № ОУ-015/07.07.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация - Сливен” ЕАД на потребители в град Сливен, одобрени с Решение № ОУ-074/03.08.2006. г.на ДКЕВР

Общи условия на договорите между „Топлофикация - Сливен“ ЕАД и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост, одобрени с Решение № ОУ-026/09.08.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, правоприемник на  “Топлофикация - Варна” ЕАД на потребители в град Варна, одобрени с Решение № ОУ-062/19.11.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - ВТ“ АД на потребители в град Велико Търново, одобрени с Решение № ОУ-018/01.09.2008 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите между „Топлофикация - ВТ“ АД Велико Търново и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост, одобрени с Решение № ОУ-069/17.12.2007 г. на ДКЕВР

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Разград“ ЕАД гр. Разград на потребители за битови нужди, одобрени с Решение № ОУ-005/23.01.2006 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на потребители в град Козлодуй, одобрени с Решение № ОУ-001/19.01.2009 г. на ДКЕВР

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Брикел” ЕАД на потребители в град Гълъбово, одобрени с Решение № ОУ-016/28.07.2008 г. на ДКЕВР