Събития

На 15.05.2019 г. от 10:15 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на правила за балансиране на пазара на природен газ.

15.05.2019