НА БРИФИНГ В КЕВР БЯХА ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПО ИНИЦИАТИВА НА РЕГУЛАТОРА СРЕЩА ЗА...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЕВР СТАРТИРАТ СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА ТРИТЕ...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АНГАЖИРАЩАТА ТРЕТА ФАЗА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ С БИЗНЕСПЛАНОВЕТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК