Събития

На 23.08.2018 г. (четвъртък) от 10:15 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Проект на решение относно заявление на „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 2018/2019

23.08.2018