Проекти

Стартира проектът “Въвеждане на европейския пазар на електроенергия в България - II фаза” в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.


22.10.2014