Проекти

Председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов се срещна с г-жа Гюн Оланд във връзка с хода на проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза“


13.10.2015

Председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов проведе работна среща с г-жа Гюн Оланд от NVE във връзка с дейностите по проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза“. Двамата обсъдиха резултатите от предприетите от КЕВР мерки във връзка с организацията на проекта и подготовката на експертите за преминаване към функционираща енергийна борса.

    По-рано през деня, г-жа Оланд проведе серия от работни срещи с експерти на КЕВР, ЕСО и БНЕБ. На тях бяха обсъдени редица ключови аспекти на проекта, свързани с изграждане на капацитет за ефективен надзор и мониторинг на енергийния пазар и практическо обучение във връзка с търговията на електроенергийната борса.

Галерия