Проекти

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СТАРТИРА ПЪРВИТЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – ІІ ФАЗА“


09.02.2016