Проекти

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – ІІ ФАЗА“


11.02.2016