Проекти

Доц. Иван Иванов: Реализирането на съвместния българо-норвежки проект "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – ІІ фаза" има важно значение за прилагане на ефективни практики в областта на регулацията на пазара


06.04.2016