Събития

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на предложението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на платформа за търговия и определяне на нейния оператор.

04.11.2019