Събития

На 15.03.2023 г. 10,00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация.

15.03.2023