Събития

На 14.06.2021 г. от 13:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция.

14.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 111 от 09.06.2021 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Доклад относно проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция