Събития

На 07.06.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“.

07.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 107 от 03.06.2021 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Проект на решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"

Доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"