Събития

На 17.09.2020 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане за одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

17.09.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 179 от 13.08.2020 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029 г.