Събития

На 07.07.2020 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г.

07.07.2020