Събития

На 04.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

04.06.2020

Срок за предоставяне на становища по доклада е до 16:00 часа на 04.06.2020 г.

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“