Кариера

Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултатите от проведен подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”


Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултатите от проведен подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор

 

Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултатите от проведен подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“


Подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт (юрист) в отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултати от проведен подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт (юрист) в отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт (юрист) в отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, дирекция „ Електроенергетика и топлоенергетика”


Подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултати от проведен подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „ Електроенергетика и топлоенергетика”


Подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултати от проведен подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт (юрист) в отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, дирекция „ Електроенергетика и топлоенергетика”

 

Подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“.

Извлечение от Протокол №2, отразяващ резултати от проведен подбор за заемане на на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на длъжността главен експерт в отдел "Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване", дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика"