Благодарствени писма

Благодарствено писмо до председателя на КЕВР във връзка с решение на Комисията за присъединяване на имот към мрежата на „Електроразпределение Север“ АД

Благодарствено писмо от ръководството на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори до председателя на КЕВР във връзка с участието на експерти на енергийния регулатор в организирания на 11.04.2023 г. семинар „Нормативна рамка за затворените разпределителни мрежи“

Благодарствено писмо относно оказано съдействие от служител на Главна дирекция „ВиК услуги“ на КЕВР за получаване на разрешение за присъединяване на нови обекти към мрежата на ВиК Ловеч

Благодарствено писмо от жители на с. Абланица, община Хаджидимово, обл. Благоевград относно оказано съдействие от КЕВР за отстраняване на дългогодишен проблем, свързан с качеството на доставяната електрическа енергия

Благодарствено писмо от проф.д-р Илия Илиев, гр. Добрич, до председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, члена на КЕВР Георги Златев и служители на регулатора относно оказано съдействие за възстановяване на електрозахранването на вилен имот

Благодарствено писмо от Българската Асоциация по водите относно активното участие на председателя на КЕВР и на директора на дирекция „ВиК услуги“ в Седмата годишна среща по Бенчмаркинг

Благодарствено писмо от жител на гр. Ловеч относно решен проблем с ВиК дружество

Благодарствено писмо от жител на гр.София относно оказано съдействие от служител на КЕВР за получаване на информация, свързана с процедурите за потенциална инвестиция за изграждане на енергиен обект

Благодарствено писмо от жител на с. Чепинци, Столична община, относно оказано съдействие от служител на КЕВР във връзка с влошено качество на доставяната електроенергия в дома на абоната

Благодарствено писмо относно оказано съдействие от служители на КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за ВиК услуги

Благодарствено писмо от Адвокатско дружество „Пенев & Константинова“ до председателя на КЕВР за оказано професионално съдействие от страна на експерти на Комисията

Благодарствено писмо от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество до председателя на КЕВР относно предоставени от регулатора становища за приложението и ефекта на действието на измененията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници

Благодарствено писмо относно оказано съдействие от служители на КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за ВиК услуги

Благодарствено писмо от 138 собственици на недвижими имоти в махала „Баба Стана“, с. Орешак, общ. Троян относно оказано от КЕВР съдействие за решаване на дългогодишен проблем с качеството на доставяната електроенергия

Благодарствено писмо от жител на гр. Горна Оряховица относно оказано от КЕВР съдействие за възстановяване на водоподаването към имот в населеното място - 151.71KB

Благодарствено писмо от жител на гр. София относно оказано съдействие от КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за В и К услуги - 96.3KB

Благодарствено писмо от жител на гр. Добрич относно оказано съдействие от служители на КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за ВиК услуги - 114.61KB

Благодарствено писмо от жители на кв. Княжево, гр. София, във връзка с оказано съдействие за ремонтиране на проблемен участък от водопроводната мрежа в населеното място - 44.63KB

Благодарствено писмо във връзка с изплатено обезщетение за нанесени материални щети в резултат на възникнала авария по мрежа ниско напрежение - 88.73KB

Благодарствено писмо от жител на гр. Русе във връзка с възстановеното електрозахранване на дома му - 44.65KB

Благодарствено писмо по повод одобрението на деветата поправка на споразумението за изкупуване на енергия между НЕК "ЕАД" и "ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД" ЕООД - 372.48KB

Писмо на Американската търговска камара, относно ролята на КЕВР за стабилността на българската енергийна система - 150.98KB

Благодарствено писмо № В-11Н-00-77 от 19.05.2015 г., относно присъединяване на имот към водоснабдителните и канализационни системи по плана на квартал Ветрен, гр. Бургас - 85.43KB

Благодарствено писмо вх. № В-11П-00-4 от 10.03.2015 г. - 58.85KB

Благодарствено писмо вх. № Е-11Ц-00-6/05.03.2015 г., относно възстановяване качеството на тока - 69.66KB

Благодарствено писмо вх. № В-11А-00-15 от 13.12.2014 г. - 58.74KB

Благодарствено писмо от жител на с. Каменец, област Плевен за възстановена сума - 229.3KB

Благодарствено писмо от жител на махала Поповци, село Вакарел относно подобрено качество на доставяната електрическа енергия. - 43KB

Благодарствено писмо по повод разрешаване на проблем със смяна на електрическо табло в жилищна сграда - 230.15KB

Благодарствено писмо по повод на разрешаване на проблем с прекъснато водоподаване в гр. Ихтиман - 175.63KB

Благодарствено писмо по повод разрешаване на проблем на потребител с ЧЕЗ България. - 3.1MB

Благодарствено писмо по повод на разрешаване на дългогодишен проблем с прекъснато електрозахранване - 11.47MB

Благодарствено писмо за топлия прием и отлично подготвената среща в София на 30-31 януари, 2012 г. на Комитета за цени и тарифи към ERRA - 88.62KB

Благодарствено писмо по повод на разрешаване на дългогодишен проблем с прекъснато водоподаване - 41.74KB

Благодарствено писмо относно временно захранване на сградите в м. "Цариградско шосе, 7-ми км" - 1.06MB