Решения за 2021 год.

Решение № БП - 65 от 30.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2024 г.

Решение № БП - 63 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 62 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 61 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 60 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -59 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЕНТ ОЙЛ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП -58 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Грей Стоун България” ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц - 41 от 01.12.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 40 от 30.11.2021 г. на КЕВР, с което отказва да измени цената, по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена с Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. в частта по т. I.1., в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Решение № БП-57 от 25.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Блу енержи“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-38 от 18.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово за периода от 2022 г. до 2026 г.

Решение № БП-53 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЧЕЗ, а.с. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-52 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-49 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-48 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 47 от 20.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД, за територията на община Габрово, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-46 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-45 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-36 от 01.10.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец октомври на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-44 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Микс газ Груп“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-43 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мост Енерджи Газ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-42 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-41 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-40 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-39 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-38 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-37 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-36 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-35 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-34 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-33 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-32 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-31 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-30 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-29 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-28 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2024 г.

Решение № БП-27 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-26 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-25 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Глобъл Коммерс-1“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-24 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергико“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-23 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Булгаргаз“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-22 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-21 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Овергаз Инк.“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-20 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-19 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Акспо България“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц–35 от 09.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Свиленград-Газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода от 2021 г. до 2025 г.

Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 17 от 12.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 14 от 05.08.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗИВ“ ЕООД за територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 32 от 01.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-13 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Енергико Трейдинг България" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2023 г.

Решение № БП-12 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-24 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-11 от 25.06.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-6 от 28.05.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ТИБИЕЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц-14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.