Решения за 2010 год.

Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на "Добруджа газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Генерал Тошево

Решение на ДКЕВР № БП - 09 от 27.12.2010 г. за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Камено-газ" ЕООД

Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-то тримесечие на 2011 г. на "Булгаргаз" ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-039 от 29.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2010 г. на "Булгаргаз" ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 14.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІI-то тримесечие на 2008 г. на “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-033 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Хисаря.

Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Сопот.

Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Неврокоп-Газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев.

Решение на ДКЕВР № БП - 08 от 12.07.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г. включително на "Неврокоп-Газ" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІIІ-то тримесечие на 2010 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.04.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков на "Комекес" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 31.03.2010 г. за коригирани пределни цени, по които крайните снабдители да продават природен газ.

Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 29.03.2010 г. за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2010 г.

Решение на ДКЕВР № БП-03 от 22.03.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода до 2013 г. на "Комекес" АД, гр. Самоков.

Решение на ДКЕВР № БП-02 от 15.02.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Сливен на "Промишлено газоснабдяване" ООД.

Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 01.02.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба на потребители, присъединени към газопреносната мрежа на "Булгаргаз" ЕАД за първо тримесечие на 2008 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 18.01.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на общините Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско и Разлог на "Овергаз Запад" АД.