Тримесечни

2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР 30.06.2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР 31.03.2023 Г.

2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР 30.09.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР 30.06.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР 31.03.2022 Г.

2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.09.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.06.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 31.03.2021 г.

2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.09.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.06.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 31.03.2020 Г.

2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.09.2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 31.03.2019 г.

2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 31.03.2018 г.

2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2017 г. - 732.28KB

2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2016 г. - 721.21KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2016 г. - 720.51KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2016 г. - 720.17KB

2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2015 г. - 606.15KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2015 г. - 598.44KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г. на КЕВР - 586.63KB

2014 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г. на ДКЕВР - 266.28KB