Новини

АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОБСЪДИХА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО


21.09.2017

     С посещение в Република Сърбия завършиха официалните визити на делегацията на КЕВР в Западните Балкани, проведени през периода 18 – 21  септември. На състоялите се срещи с Агенцията за енергетика на Република Сърбия /AERS/ в Белград бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата регулаторни органа. Делегацията на сръбския регулатор беше ръководена от президента на Агенцията за енергетика на Република Сърбия Любо Мачич, а от българска страна - от ръководителя на българската делегация и член на Комисията за енергийно и водно регулиране Александър Йорданов.  

      Двете делегации обмениха информация за нормативната уредба, структурата и организацията на регулаторните органи и обсъдиха актуални въпроси, свързани с   взаимодействието на двустранно и многостранно ниво с цел повишаване качеството на регулаторната дейност. На разговорите беше обменена информация за приоритетите на  AERS и КЕВР в областта на регулацията в секторите „Енергетика“ и „Природен газ“ и бяха изнесени презентации по теми, включващи националните цели за развитие на тези сектори и за интеграцията на регионалните пазари. В центъра на дискусиите бяха също и ключови регулаторни въпроси от транснационален характер и внедряването на европейските директиви и регламенти в областта на енергийния сектор.

      Ръководителите на двете делегации изразиха общото мнение, че създаването на институционална рамка на двустранното сътрудничество ще бъде благоприятна основа за бъдещото взаимодействие между AERS и КЕВР. В тази връзка се постигна съгласие ръководствата на двата регулатора да продължат разговорите за споразумение за сътрудничество, което се очаква да бъде сключено след завършването на започналата процедура по избор на нов състав на Агенцията за енергетика на Република Сърбия. Подобни споразумение за сътрудничество вече бяха подписани с енергийните регулатори на Република Македония и Черна гора.

 

     Официалните визити на КЕВР в страните от Западните Балкани /Република Македония, Черна гора и Република Сърбия/ бяха проведени по инициатива на българския регулатор, с цел задълбочаване на регионалното сътрудничеството в областта на регулаторната дейност и обмяната на регулаторни практики в контекста на европейската перспектива на страните от региона. Основен акцент на проведените разговори бяха обмяната на опит при прилагането на нормативната рамка на ЕС за регулацията на енергийните сектори на страните, както и ускоряването на интеграцията на регионалните пазари на електроенергия и природен газ.