Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА КЕВР Д-Р ИВАЙЛО КАСЧИЕВ Е ИЗБРАН ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МРЕЖАТА НА ВОДНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ ЕВРОПА /WAREG/


14.03.2023

Изборът е признание за високия авторитет и експертния капацитет на КЕВР и е оценка за активното участие на неговите представители в работата на WAREG

През следващите две години представителят на КЕВР д-р Ивайло Касчиев ще бъде  заместник-председател на Мрежата на водните регулатори от Европа /WAREG/. Българската кандидатура в ръководството на организацията беше приета след гласуване от участниците в 27та среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в Европа /WAREG/, проведена на 8 март 2023 г. в  Лисабон, Португалия. Съгласно Устава на  организацията тя има до четирима заместник-председатели, които се избират с мандат от две години.

Изборът на българския представител за заместник-председател на Мрежата на водните регулатори в Европа е поредна висока оценка за ролята на КЕВР и за активното участие на неговите представители в цялостната дейност на международната организация, в т.ч. и изработването на общи регулаторни политики.  Комисията е един от учредителите на WAREG и до момента винаги е имала свой представител в борда – през 2018 г. членът на КЕВР инж. Димитър Кочков беше избран за заместник-председател на  организацията.

Д-р Ивайло Касчиев, директор на Дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР, има богата професионална биография в областта на ВиК услугите. През периода 2003-2013 г. работи в „Софийска вода“ АД, където ръководи дейностите за управление жизнения цикъл на активите, стратегическо и инвестиционно планиране, управление на проактивната и реактивна експлоатация на ВиК мрежите и други. От 2013 г. започва работа в Комисията като началник отдел „Цени и бизнес планове – ВиК услуги“, а в последствие заема длъжността директор „ВиК услуги“. Възпитаник е на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, където има бакалавърска степен по Стопанско управление. Той е магистър по Стратегическо управление и е доктор по Икономика и управление.  Завършил е MBA програма към City University of Seattle, USA, както и редица сертификационни курсове.

Изборът на д-р Ивайло Касчиев е признание за неговото  активно участие в цялостната дейност на организацията през последните години. На проведената 27та среща Общото събрание на Мрежата  разгледа и приета изготвена от него Позиция на Мрежата по предложението в чл. 4 на новата Директива за качество на питейните води за използване на Infrastructure Leakage Indicator за анализ и оценка на загубите на вода. През 2019 г. д-р Касчиев беше отличен с благодарствен плакет от Президента на WAREG за приноса му при планирането и осъществяването на мащабно изследване на подходите при регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги в страните-членки на Мрежата, както и за изготвения доклад на тема Tariff Frameworks in WAREG Member Countries. Резултатите от изследването бяха представени на проведения 1-ви Европейски форум за регулация на ВиК услуги, организиран от Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment /ARERA/. В рамките на проекта беше извършено подробно и оперативно проучване на методите на ценообразуване на ВиК услугите и съществуващите практики в 23 страни-членове на WAREG - регулаторни правомощия и периоди, методи на ценообразуване, фиксирани и променливи цени и блок тарифи, третиране на оперативните разходи. Той е един от авторите и на изготвеното през 2016 г. изследване на показателите за водна ефективност (Water Efficiency KPIs).

През 2022-2023 г. д-р Ивайло Касчиев ръководи работна група в Мрежата за изследване на използваните от регулаторите показатели за качество (Key Performance Indicators), в рамките на която се провежда проучване на подходите при докладване на данни от ВиК операторите, използвани регулаторни инструменти за анализ и валидиране, определяне на цели и оценка на изпълнението,   детайлно изследване на използваните методологии и изисквания за показателите. В рамките на това изследване бяха организирани 12 работни семинари и предстои изготвяне на доклад от изследването.

  На завършилата 27 среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в Европа за председател на Мрежата бе избран г-н Андреа Гуерини, член на борда на ARERA (Италия). Освен д-р Ивайло Касчиев за вице-президенти на WAREG бяха избрани Силвия Салоки, вицепрезидент на HEA (Унгария) и Вера Еиро, председател на ЕРСАР (Португалия).

Информация за Мрежата на водните регулатори от Европа /WAREG/

Мрежата на водните регулатори от Европа /WAREG/, която от 2017 г. вече е Асоциация на водните регулатори в Европа, е учредена през април 2014 г.  като платформа за сътрудничество между националните регулатори във водния сектор в Европа,  аналогично на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) в сектор „Енергетика“. Мрежата включва 24 национални регулаторни органа  със статут на членове, както и 8 наблюдатели. Основните усилия на организацията  са насочени към хармонизиране на практиките, принципите и нормативната рамка на регулацията във водния сектор, изработването на съвместни политики за устойчивото му развитие, обмяна на информация, анализи и добри практики. Сред целите на WAREG е и да стимулира активното сътрудничество между страните с цел повишаване на качеството и ефективността на водоснабдителната услуга, сътрудничеството с  регионални и международни организации и национални институции, които имат отношение към проблемите във водния сектор в Европа (https://www.wareg.org/).