Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


10.03.2023

На 15.03.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация.

На страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет – www.dker.bg, е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет на закрито заседание с решение на Комисията по Протокол № 88 от 10.03.2023 г., т. 2.

На основание чл. 50 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и чл. 14 от Закона за енергетиката, Комисията ще проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица за разглеждане на горепосочения проект на правилник на 15.03.2023 г. от 10,00 ч. в залата на IV етаж в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, гр. София. Упълномощените лица, които ще представляват заинтересованите страни в общественото обсъждане, следва да представят пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 88 от 10.03.2023 г., т. 2, е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype.

За виртуално участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

- Да регистрирате профил в Skype;

- Да добавите (след като регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

- Да изпратите съобщение в програмата Skype от името на организацията в срок до 16:00 часа на 14.03.2023 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане на изпълнителния директор/управител или на упълномощено от него лице, както и да посочите телефон за връзка с Вас.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на  15.03.2023 г. от 10,00 ч. По време на общественото обсъждане служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в общественото обсъждане само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на общественото обсъждане, което се излъчва онлайн, и изготвянето на протокола от него.

Информираме Ви, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ - https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът и проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация са публикувани на интернет страницата на КЕВР.