Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ТЪРГ ЗА ОПЕЛ ВЕКТРА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


03.01.2023

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране обявява втори търг с тайно наддаване.

Извлечение от Заповед № З-ОХ-1052 от 12.12.2022 г.