Новини

АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕРНА ГОРА И КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


19.09.2017

В столицата на Черна гора, Подгорица, днес беше сключено Споразумение за сътрудничество между Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора /REGAGEN/ и Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България /КЕВР/. Документът беше подписан от председателя на Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора г-н Бранислав Прелевич и от ръководителя на българската делегация и член на Комисията г-н Александър Йорданов.

Със Споразумението се изгражда институционална рамка за задълбочаване на сътрудничеството на двустранно и многостранно ниво. Двете страни си поставят за цел повишаване качеството на регулаторната дейност и активното взаимодействие за внедряване на европейските директиви и регламенти в областта на енергийния сектор и регулирането на водните услуги. Според REGAGEN и КЕВР развитието на контактите между двата регулаторни органа ще има важно значение за установяване на хармонизирана регулаторна рамка в държавите от региона в контекста на динамичните процеси на развитие и интеграция на пазарите на електроенергия и природен газ. С цел повишаване ефективността и качеството на институционалния и регулаторен процес, двете страни ще развиват различни форми на сътрудничество – провеждане на двустранни срещи по конкретни теми от общ интерес, обмен на информация и документация и др. Експерти на двата регулатора ще имат възможност да участват в дейности и проекти, организирани от другата страна - обучение, конференции и семинари.

 На проведените разговори двете делегации обмениха информация за нормативната уредба, структурата и организацията на регулаторните органи и обсъдиха актуални въпроси, свързани с приоритетите на тяхната дейност в областта на регулацията в секторите „Енергетика“ и „ВиК услуги“. В отговор на проявения интерес от страна на регулатора на Черна гора, членът на КЕВР Валентин Петков разясни, че заедно с други държавни институции, българският регулатор има важна роля в провеждането на водната реформа у нас. Той обстойно се спря на приетата национална нормативна уредба за регулиране на водния сектор и подчерта, че решенията на КЕВР в тази област почиват на ясни принципи и правила, насочени към повишаване ефективността на дружествата и устойчивото развитие на целия ВиК сектор.

Официалното посещение на делегацията на КЕВР в страните от Западните Балкани ще завърши с визита в Република Сърбия. На 21 септември в Белград ще се състоят разговори с енергийния регулатор на страната AERS и ще бъде подписано споразумение за двустранно сътрудничество.