Димитър Кочков


19.05.2017

Професионална биография

9/2014 – 3/2015    Ръководител на производствено-техническо направление (зам.-управител) – ВиК Плевен
9/2013 – 8/2014    Народен представител в 42-ро Народно Събрание
5/2006 – 8/2013    Ръководител на производствено-техническо направление (зам.-управител) – ВиК Плевен
4/2002 – 5/2006    Главен инженер – ВиК Плевен
9/1992 – 4/2002    Главен технолог на ПСОВ – ВиК Плевен, ГПСОВ-Плевен
9/1991 – 8/1992    Началник на смяна - ВиК Плевен, ГПСОВ-Плевен

Образование и квалификация
1986 – 1991    ВИАС – София, Хидрофакултет, професионална квалификация: магистър-строителен инженер по водоснабдяване и канализация /пречистване на води/
2003 – 2006    Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", професионална квалификация: магистър по психология

Допълнително обучение
2003 – 2004    Стопанска Академия "Д.Ценов" – гр. Свищов, Следдипломна квалификация "Организация и управление на бизнеса"

Друга професионална реализация
2009 – 2010    Ключов експерт по канализация и пречистване / Seureca, Kruger , Atkins, Hidroptoerkt
2002 – 2007    Експерт /Ciba Specialty Chemicals
Проектант на пълна проектантска правоспособност. Участие в инфраструктурни проекти EUROPEAID/124337/D/ SER/BG, BG161PO005/10/1.11/03/19, EUROPEAID/1244485/D/ SV/BG и множество малки и средни проекти на местно ниво

Езикови умения
Владее английски  и руски език