Новини

КЕВР БЕШЕ ДОМАКИН НА 11-ТА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА ВОДНИТЕ РЕГУЛАТОРИ В ЕВРОПА /WAREG/


16.03.2017
В работата на форума участваха 43-ма членове и експерти на водни регулатори от 21 страни

С участието на 43-ма членове и експерти на водни регулатори от 21 страни, на 15 и 16 март в София беше проведена 11-та среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в Европа /WAREG/. Домакин на проявата беше КЕВР, която е сред основателите на Мрежата. Организацията, в която към момента членуват регулатори от 22 държави и 4 страни-наблюдатели, е създадена през април 2014 г. и нейната основна мисия е да бъде платформа за сътрудничество между регулаторите на водния сектор в Европа. Подобна структура - Съвет на европейските енергийни регулатори (CEER), обединява националните регулатори в енергийния сектор на континента. През последната година членове и представители на КЕВР участваха редовно в срещите на Общото събрание на WAREG, които се провеждат 4 пъти годишно в различни страни-членки. Активното международно сътрудничество на българския регулатор допринася за повишаване на неговия експертен капацитет и дава възможност за участие в дискусиите по изработване на общи регулаторни политики.

От страна на българския регулатор в заседанията и дискусиите на проведената 11-та среща на Общото събрание на WAREG участваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Валентин Петков, Димитър Кочков и Ремзи Осман, както и експерти в ГД „ВиК услуги".

В приветствието си към участниците председателят на КЕВР доц.Иван Иванов подчерта значението на подобни форуми за формирането на единна регулаторна политика по сходни за страните актуални проблеми във водния сектор. Той подчерта, че от 2017 г. в нашата страна започват сериозни промени във ВиК сектора и обмяната на регулаторни практики подпомага формулирането на добри решения в областта на отговорност на регулатора. От своя страна президентът на WAREG Алберто Бианкарди подчерта, че на европейско ниво водният сектор е изправен пред сериозни предизвикателства и организацията е призвана да отговори с адекватни решения на базата на общи позиции на страните-членки.

В презентация пред участниците в Общото събрание, от българска страна бяха представени функциите, задачите и нормативната рамка на КЕВР, както и актуални въпроси, свързани с ролята на Комисията за регулация на ВиК сектора в контекста на предстоящите в него сериозни промени.

Основните дискусии в рамките на 11-та среща бяха посветени на темите за изработване на общи критерии за социална поносимост и на дългосрочни показатели за качество (ефективност на водоснабдителната услуга) на европейско ниво. Представяйки анализ на институционалните отношения на WAREG с външни организации, президентът Алберто Бианкарди посочи необходимостта от изменения на статута на Мрежата, които да подпомогнат активното сътрудничество с европейските институции – Европейската комисия, Регионалната Асоциация на енергийните регулатори /ERRA/ и др. Участниците в 11-та среща на Общото събрание на WAREG приеха план за дейностите на организацията през 2017 г., а работните групи по инвестициите и по регулаторните въпроси представиха отчет за дейността си. На срещата участниците приеха за нов член на WAREG водния регулатор на Република Черна гора, а на македонския регулатор беше предоставен статут на наблюдател.
Обобщавайки резултатите от форума, президентът на WAREG Алберто Бианкарди изрази благодарността си към КЕВР за цялостната организация на проявата и подчерта, че предоставените отлични условия са допринесли за ползотворната работа на всички участници.

Презентация "Регулаторна рамка на ВиК сектора в България"