Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ПОИСКА ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАЗЕНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА М. ЯНУАРИ 2022 г.


13.01.2022

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов изпрати днес писмо до министъра на енергетиката Александър Николов, в което се казва:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

„На брифинг на 12.01.2022 г. заявявате, че е имало достатъчно инструменти за „различен микс“ за регулирания пазар на природен газ. Посочвате, че според анализите на Министерство на енергетиката /МЕ/ цената на природния газ от 1 януари 2022 г. е можело да бъде 107,60 лв за мегаватчас, което е ръст от 5,15%, а не както предложи „Булгаргаз“ ЕАД и енергийният регулатор утвърди – с 30%. Заявявате също, че не са използвани всички възможности и не е спазена нормативно заложената схема с приоритет да се използва газът от различни източници с най-ниски цени.

Във връзка с Вашето заявление, моля да предоставите изготвения от експертите на МЕ анализ, както и данните и информацията, които са били използвани, с оглед запознаване на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с тях и преценка на основателността на твърденията от регулаторна гледна точка.“

След получаването на отговор от Министерство на енергетиката и след провеждането на анализ на експертно ниво от страна на регулатора, Комисията ще информира обществеността за своето становище.