Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ОТ 1 НОЕМВРИ НАД 250 ХИЛЯДИ ФИРМИ, ЗАПЛАЩАЩИ ПО ЦЕНИ НА ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ, ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ОТСТЪПКА В ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА“


06.10.2021

Предвижданото намаление е в размер до 30 лева на мегаватчас

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще предложи промени във формулата, по която се определя цената на електроенергията от т. нар. доставчик от последна инстанция /ДПИ/. По този начин небитовите потребители, които получават електроенергия от такива доставчици, ще получат намаление на сметките си от с 15 лв. до 30 лева на МВч.

Това обяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на съвместен брифинг с   министъра на енергетиката Андрей Живков във връзка с изпълнението на някои от мерките за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

Новата мярка е насочена към малките и средните бизнес потребители, които от 1 юли т.г. излязоха на свободния пазар като със законови промени бяха задължени да сключат договори с търговци, които да им доставят електроенергия от енергийната борса.  Фирмите, които не направиха това в указания срок, получават електроенергия от ДПИ, където тарифите са по-високи от борсовите. По данни  на Министерството на енергетиката към момента  в тази ситуация са общо 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия.

Председателят на регулатора обяви, че се предвижда мярката да има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, като през това време ще бъде проведена разяснителна кампания, която да стимулира небитовите потребители на ДПИ да сключат договори с доставчици и по този начин да не заплащат електроенергията по най-високите тарифи.

„Като отговорна национална институция КЕВР е изцяло ангажирана с нормативни промени, които могат да доведат до намаляване на  натиска на цените на електроенергията върху крайните потребители“, обяви на брифинга председателят на Комисията доц. Иван Иванов. Регулаторът обмисля и по-дългосрочни мерки, насочени към всички небитови потребители, които купуват електроенергия на свободния пазар. Обсъждат се изменения в Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и в Правилата за търговия с електроенергия.

Ръководителят на КЕВР подчерта, че регулаторът ще положи всички усилия за да се минимизира ефекта на високите цени върху сметките на битовите потребители. Той напомни, че България е единствената държава в ЕС, в която все още има регулирани цени на електроенергията за битовите потребители и в момента това ги защитава от резки промени в месечните им сметки.

Доц. Иванов призова обществеността да не се доверява на прогнозите, които се правят в публичното пространство относно размера на поскъпване на електроенергията и парното за битовите потребители от 1 януари 2022 г. "Заявявам категорично, че Комисията ще предприеме всички възможни мерки, за да не допусне прекалено голямо увеличение на цените за тези потребители. Сегашната ситуация на изключително висока динамика на борсовите цени не позволява изготвянето на достоверни прогнози за предстоящи увеличения. Най-достоверни ще бъдат прогнозите в началото на м.декември", подчерта председателят на КЕВР.