Новини

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.012-0001 “РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“


23.04.2021

На 28.04.2021 г. от 10.30 ч. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе Заключителна пресконференция, посветена на приключването на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.012-0001 “Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Поради действащите противоепидемични мерки Заключителната пресконференция ще се проведе чрез платформата Zoom.

Линк за участие: https://zoom.us/j/92837665090?pwd=MnBHTE5ac01GT2h1S0paUnZZK1hGZz09

В пресконференцията ще участват членове на КЕВР, директорът на ЕБВР за България г-жа Анка Йонеску, ръководителите на проекта г-жа Веселина Харалампиева - от страна на ЕБВР, и г-н Пламен Младеновски - от страна на КЕВР, г-жа Зейнеб Боба и г-н Светлин Писленски от ЕБВР, международният консултант по проекта д-р Джордж Влондакис от EXERGIA и други членове на консултантския екип. Предвижда се в събитието да участва и г-жа Венета Цветкова, директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на енергетиката.

В медийното събитие са поканени да участват представителите на средствата за масова информация. Чрез платформата Zoom те ще могат да задават въпроси към участниците за извършените дейности и резултатите от проекта.

Дневен ред на Заключителната пресконференция