Новини

На основание член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ


20.04.2021

На основание член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ КЕВР подлага на консултация стойностите на множителите, сезонните коефициенти и отстъпките, които ще бъдат прилагани при определяне на тарифите за пренос за газова година 2021/2022. Заинтересованите лица могат да представят становища в КЕВР или на e-mail: dker@dker.bg в срок до 20.05.2021 г.

Документ за консултация относно стойностите на множителите, сезонните коефициенти и отстъпките, които ще бъдат прилагани при определяне на тарифите за пренос за газова година 2021/2022