Новини

СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА на постъпилите предложения и възражения по Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката


09.04.2021