Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НАПОМНЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СГРАДАТА НА РЕГУЛАТОРА


21.10.2020

Поради усложнената епидемична обстановка, свързана с коронавируса и необходимостта от ефективни мерки срещу неговото разпространение,  с оглед гарантиране на сигурността на гражданите КЕВР заявява, че посетителите в сградата на регулатора са длъжни стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки. 

Препоръчва се гражданите да ползват дистанционните канали за комуникация с Комисията, като при необходимост те могат да изпращат своите сигнали, писма и други материали на служебния имейл адрес на КЕВР dker@dker.bg и на Единния портал за електронни административни услуги - https://portal.dker.bg/