Новини

Покана за обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение


16.07.2020

На 22.07.2020 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката – настоящи или бъдещи ползватели на съоръжение за съхранение на природен газ чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 21.07.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

  • Да си регистрирате профил Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 21.07.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 22.07.2020 г. от 10:15 часа.
  • Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение е публикуван на интернет страницата на КЕВР.