Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2029 Г.


30.06.2020

На 07.07.2020 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица – настоящи или бъдещи ползватели на мрежата чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 06.07.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 06.07.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 07.07.2020 г. от 10:05 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г. и Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г. са публикувани на интернет страницата на КЕВР в меню „Календар на проявите“.