Новини

КЕВР ИЗИСКА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ДА ПРЕДОСТАВИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА


02.06.2020

Дружеството трябва да посочи възможностите за оптимизиране на планираните дейности с цел те да бъдат максимално ускорени   

Във връзка с публикувания график на „Топлофикация София“ ЕАД за извършване на планови ремонти на топлопреносната мрежа през неотоплителния период и постъпили в КЕВР възражения на засегнати потребители от столични райони относно продължителността на ремонтните дейности, председателят на Комисията доц. Иван Иванов изиска от ръководството на дружеството да предостави изчерпателна писмена информация по въпроса. В публикации в национални медии и в жалби до регулатора жители на кв. „Студентски град“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“ и кв. „Дървеница“ настояват срокът на ремонтите да бъде значително съкратен. 

В тридневен срок „Топлофикация София“ ЕАД следва да представи на КЕВР информация за технико-икономическата обосновка на планираните строително-монтажни дейности, необходимостта от тяхното извършване, включително и да разясни извършената подготовка на разрешенията за строеж и подписаните договори с фирми –изпълнители. От дружеството е изискана информация за броя на засегнатите абонатни станции и броя на клиентите в засегнатите квартали.

С оглед на възникналото обществено напрежение, КЕВР настоява „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация относно възможностите за оптимизация на планираните дейности с цел тяхното изпълнение да бъде максимално ускорено.