Новини

НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“


23.01.2020

На 31 януари 2020 г. в Комисията за енергийно водно регулиране ще се проведе начална пресконференция по Проект № BG05SFOP001-2.012-0001 “Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране”. Проектът се финансира по процедура BG05SFOP001-2.012 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Изпълнител на проекта е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).  

Основната цел на проекта е подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги. 

За участие в пресконференцията са поканени ръководствата на Министерство на енергетиката, Комисията по енергетика в Народното събрание, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията по финансов надзор, Министерство на вътрешните работи, както и EБВР и дирекция „Добро управление“ към Администрацията на Министерския съвет.

Пресконференцията ще започне от 10:30 ч. в сградата на КЕВР, зала 4 -  бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10.

Дневен ред на пресконференцията